8330 Sümeg,
Árpád u. 5.

2020. október 1. után - mivel az iskola területére nem lehet bejönni - a szülők telefonon egyeztethetnek a pedagógusokkal az adott időpontokban.

- Fogadóórák időpontjai


 

 

 • Beteg gyermeket ne engedjenek a közösségbe, az iskolába orvosi igazolással érkezhet vissza a tanuló!
 • Szept.2-től reggel két bejáratnál (főbejárat és ún. rámpás) és a tornateremnél érintés nélküli homlokhőmérőzés lesz!
 • Ha az iskolában betegszik meg a gyermek, azonnal értesítjük a szülőt, háziorvost és az orvosi szobába visszük, amíg a szülő érte nem jön. Fontos az élő telefonszámok, e-mail címek, s a háziorvos neve, elérhetősége a tanítóknak, osztályfőnököknek!
 • Az osztályokat a szünetekben is igyekszünk együtt tartani.
 • Megszervezzük a mosdóhasználat és az ebédeltetés ütemtervét.
 • Minden helyiségben lesz kézfertőtlenítő, viszont praktikus a tisztaságcsomagban elhelyezni egy kicsi flakont, de a szappanos kézmosás is megfelelő. A mosdókban biztosítjuk a folyékony szappant, papírtörlőt, ezek takarékos használatára fel kell hívni a tanulók figyelmét!
 • A gyerekeknek nem előírás a maszk használata (kivéve az autóbusszal utazókat), s az iskola dolgozóinak sem!
 • A takarítók az óraközi szünetek után fertőtlenítik a mosdókat, WC-t, folyosókat, s az ebédeltetés ideje alatt az alsós tantermeket, valamint a szünetekben azokat a helyiségeket, ahol cserélődnek a gyerekek (szaktantermek, öltözők, csoportbontások termei).
 • A megnövekedett takarítói feladatok időbeosztása miatt az alsó tagozatos gyermekekért kérjük, hogy 15:30-ig szíveskedjenek jönni! (A kivételes helyzeteket a tanítókkal egyeztessék!)
 • Az iskola épületén belül a dolgozókon kívül felnőttek jelenléte NEM engedélyezett! Ha a gyermekük délutáni edzésen vesz részt, akkor is az ÉPÜLETEN KÍVÜL kell megvárniuk! Reggel szíveskedjenek az iskola kapuitól beengedni őket, illetve ott várakozzanak, vagy az udvaron, ha a hátsó bejáraton távoznak. A Ramassetter utcai kaput 8:00-tól 11:30-ig bezárjuk. Az Árpád utcai főkapu 16:30-ig lesz nyitva!
 • Ha személyes megbeszélés, ügyintézés miatt be kell jönni az iskolába, egyeztessék előre az időpontot, használják a főbejárat kapualjában elhelyezett kézfertőtlenítőt, viseljenek maszkot, s várják meg, amíg a portaszolgálat, vagy a titkárság valamelyik dolgozója az érintés nélküli hőmérővel ellenőriz! (Ez vonatkozik a szülői értekezletekre is!) A KRÉTA ügyintézési felületén tudnak elektronikus úton kérni dokumentumokat (pl. iskolalátogatási igazolást, stb.) valamint itt tudják feltölteni az orvosi igazolásokat is.  
 • A pedagógusokkal e-mailen, telefonon, a KRÉTÁ-ban, az osztály zárt FB-csoportjában tartsák a kapcsolatot, legkésőbb 17:00 óráig! Csak a saját gyermekükre vonatkozó egyeztetést, ne a közös felületeken oldják meg!

- Letölthető dokumentum

 

A BIZTONSÁGI SZABÁLYOK BETARTÁSA MINDENKI KÖZÖS ÉRDEKE, CSAK FEGYELMEZETT MAGATARTÁSSAL LEHET MEGVALÓSÍTANI


 

Tisztelt Szülők!

A járványhelyzet alakulása miatt szükségessé vált a köznevelési intézmények részére korábban kiadott Intézkedési Terv kiegészítése, illetve módosítása. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Intézkedési terv az Oktatási Hivatal oldaláról letölthető (https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int).

A módosítás az alábbi elemeket érinti:

 1. Az intézkedési terv 2.1 pontja (intézmények látogatása) a kiemelt, dőlttel szedett résszel egészült ki:

„A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.”

 1. Az intézkedési terv 2.10 pontja (iskolai rendezvények) a kiemelt, dőlttel szedett résszel egészült ki:

„Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) halasszák későbbre, vagy megszervezése során legyenek tekintettel az alábbiakra:

 • az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása
 • az alapvető egészségvédelmi intézkedések betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés lehetőségének biztosítása, szellőztetés)
 • zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése
 • a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása”.
 1. Az Intézkedési terv „2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások” című fejezete az alábbi ponttal egészült ki:

„2.13 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.”

 1. Az Intézkedési terv „2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások” című fejezete az alábbi ponttal egészült ki:

„2.14 Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.”

 1. Az Intézkedési terv „2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások” című fejezete az alábbi ponttal egészült ki:

„2.15 Az általános és középiskolákban a délutáni (tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.”

 1. Az Intézkedési terv „10. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében” című fejezete az alábbi ponttal egészült ki:

„10.7 A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020.(VIII.30.) Korm.rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30.§ (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.”

A módosított Intézkedési terv a közzétételtől érvényes.

Sümeg, 2020. szeptember 3.  

Németh Zoltán Sándor
mb.intézményvezető

 

Sümegen pályázat keretében a belvárosban négy utca találkozásánál (Árpád utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi utca, Flórián tér) körforgalom kialakítására került sor.
A közlekedés biztonságának növelése érdekében a körforgalom mellett egyirányú kerékpárút is kiépítésre került. 
A közlekedés biztonsággal, a kerékpározás közlekedés szabályaival kapcsolatos oktatóvideókat az alábbi linken találjátok: Videók