8330 Sümeg,
Árpád u. 5.

Névadónk
Ramassetter Vince

Német származású kereskedő család sarja. Édesapja 1804-ben telepedett le Sümegen. A család hagyományaihoz híven kékfestő-iparosként és kereskedőként lett a város haladó gondolkodású polgára, aki vagyonát szorgalmas munkával szerezte. A sümegi bortermelést országosan, a környék borát pedig Nyugat-Európában is keresetté tette. A település polgáraként, városi tanácsos és városbíró tisztséget töltött be. Alapított reál és alreál iskolát. Vasárnapi iskolát az iparos tanoncoknak, felső leányiskolát a fiúknak. A városnak téglagyárat, hogy építsen városházát, kórházat húsz ágyra, nagy telekkel, gazdasággal. Felesége, Kompanik Zsófia emlékére a Zsófia óvodát. A nemes lelkű sümegi iparos, kereskedő felismerte, hogy milyen elmaradott és műveletlen a környék polgársága, ezért fejlesztette a település oktatását a XIX. század közepén. Vagyonát arra áldozta, hogy változtasson a helyzeten. Településünk hálás ma is: 1908-ban állított szobra Sümeg főutcáját díszíti.